Puusepänteollisuudella tarkoitetaan teollisuuden alaa jossa käytetään saha- ja levyteollisuuden tuotteita. Puusepänteollisuudessa työntekijöillä on suuri merkitys, heitä on vaikea korvata koneilla. Tästä syystä puusepänteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Koko suomen metsäteollisuuden tuotannon arvosta 15% muodostuu puusepänteollisuudesta. Suomessa puusepänteollisuudessa ammattitaidon ja teknologian avulla aikaansaadaan laadukkaita tuotteita. Puusepänteollisuuden suurimmat toimialat ovat rakennuspuusepät sekä huonekaluteollisuus.

Rakennuspuusepänteollisuudessa valmistetaan puutaloja, parkettilattioita, ovia, ikkunoita, portaita sekä kaiteita. Huonekaluteollisuudessa valmistetaan kiintokalusteita sekä monenlaisia huonekaluja. Valmistuksessa raaka-aineena käytetään luonnollisesti paljon puuta. Puun arvostus on kasvanut ekologisuuden merkityksen arvostuksen myötä. Puu on uusiutuva raaka-aine ja sitä käytettäessä tavoitellaan kestävää kehitystä. Kotimainen puu raaka-aineena on varmasti turvallista ja sen alkuperä tunnetaan. Puusta valmistettujen tuotteiden hiilijalanjälki on pieni. Parhaimman lopputuloksen saamiseksi puun lisäksi käytetään muitakin aineita.

Puutuoteteollisuudessa on monia toimialoja. Hirsiteollisuudessa rakennetaan kestäviä koteja hirrestä. Hirsitaloja viedään Suomesta yli 40 maahan. Saha- ja höylätuotteista tehdään tavaraa moniin käyttötarkoituksiin. Sahateollisuudessa jalostetaan tukkipuuta. Levyteollisuudessa tuotetaan Vaneria. Vanerin raaka-aineena on yleisimmin koivu tai kuusi. Pakkausteollisuudessa puusta valmistetaan puisia pakkauksia, kuormalavoja ja laatikoita. Kestopuuteollisuudessa puutuote painekyllästetään, jolloin se kestää säätä. Kestopuuta käytetään paljon ulkorakenteissa.

Huonekalut

Suomalainen huonekaluteollisuuden historian aikakausi ulottuu 1960 luvulle. Tällöin tapahtui Suomalaisen huonekaluteollisuuden läpimurto. Kiinnostus muotoilua kohtaan kasvoi, kysyntää laadukkaille huonekaluille löytyi. Suomi pysty nopeasti vastaamaan kasvavaan kysyntään. Suomalainen muotoilu ja design sai tunnettavuutta. Ajan saatossa Suomalaiset muotoilijat ovat saaneet mainetta ja kunniaa maailmalla. Suomalainen suunnittelu ja käsityönä valmistettu design on haluttua tavaraa niin Suomessa kuin ulkomailla. Huonekalualan esi-isänä voitaneen pitää Alvar Aaltoa joka teki tien Suomalaiselle huonekalumuotoilulle.

Tunnetut suomalaiset muotoilijat

Tunnettuja Suomalaisia muotoilijoita ovat muun muassa Alvar Aalto, Eero Aarnio, Tapio Anttila. Suomalaisia tunnettuja puuseppiä ovat Nikolai Boman, Oiva Kentta, Väinö Samuli Lehtinen, Rudi Merz, Jorma pulla sekä Kari Virtanen.

Suomessa on havaittu kansainvälinen muutos huonekaluteollisuudessa. Huonekalujen vienti on laskenut samalla kuin tuonti on kasvanut.